Category: Fishing Resource News

ประโยชน์ของการประมง

Benefits-fishing

การประมงเป็นเรื่องที่ทุกๆ ประเทศล้วนให้ความสำคัญอย่างมากเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่บ่งบอกอะไรหลายๆ อย่างได้เป็นอย่างดี ไม่แปลกที่บ้านเราเองในฐานะที่เป็นประเทศอันมีผลผลิตด้านการประมงอยู่เยอะจึงทำให้มองเห็นประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจสุดๆ ว่าแล้วลองมาดูประโยชน์ของการประมงกันดีกว่าว่าทำไมคนไทยและทุกประเทศจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก แม้บางประเทศจะไม่มีการดำเนินงานเรื่องประมงเป็นหลักแต่พวกเขาก็ยังคงจำเป็นต้องใส่ใจไม่ต่างกับบ้านเราเลยแม้แต่น้อย

เทคโนโลยีการประมง คือ

Fishing-technology

ทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ แถมทุกวงการยังจำเป็นต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย แม้แต่การประมงที่เมื่อก่อนเราอาจเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้าน เป็นเรื่องของการทำมาหากินทั่วไปก็มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีการประมง แม้คำอาจฟังดูโก้หรูแต่ความหมายจริงๆ ของคำนี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น ลองมาหาคำตอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมงกันว่าคืออะไรกันแน่

การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง คือ

Coastal-culture

การทำประมงในอดีตเรามักคิดว่าคือการออกไปในท้องทะเลหรือกลางแม่น้ำต่างๆ เพื่อหาสัตว์ทะเลนานาชนิดกลับมาสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จริงแล้วมันก็ถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดอาจด้วยในอดีตยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าอะไรมากมายนักการประมงดังกล่าวจึงเป็นความเข้าใจของทุกคน แต่พอเวลาผ่านไปการศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการทำประมงก็มีมากขึ้นจนเราเริ่มได้ยินคำศัพท์แปลกๆ

การประมงชายฝั่ง หมายถึง

Coastal-fisheries

การทำประมองหากมองในภาพรวมก็คือการหารายได้ด้วยวิธีจับสัตว์น้ำนั่นเอง แต่จริงแล้วการทำประมงมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการทำว่าจะเป็นแบบไหน หนึ่งในประเภทของการทำประมงที่เรามักได้ยินชื่อกันบ่อยๆ ก็คือ การประมงชายฝั่ง พอได้ยินคำนี้หลายคนคงคิดว่าหมายถึงการทำประมงน้ำตื้นใกล้กับฝั่งหรือเปล่า ลองมาหาคำตอบของคำนี้กันว่าแท้จริงแล้วอะไรคือการทำประมงชายฝั่งกันแน่

การทำประมงอย่างยั่งยืน

Sustainable-fishing

อาชีพประมงถือเป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญมากๆ ของประเทศไทยเนื่องจากบ้านเรามีแหล่งน้ำจำนวนมากสำหรับการให้คนเหล่านี้สามารถหาเลี้ยงชีวิตของตนเองได้อย่างไม่ยากลำบาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตคือคนทำประมงมักไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการทำประมงอย่างยั่งยืนจนทำให้สัตว์น้ำหลายชนดกลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์เต็มที ดังนั้นหากต้องการให้ประเทศของเรายังคงมีสัตว์น้ำหลากชนิดไว้หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนกันต่อไปจึงจำเป็นต้องรู้จักการทำประมงอย่างยั่งยืน อย่างที่รู้กันว่าทุกวันนี้สัตว์น้ำที่เคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดมีอัตราการเติบโตน้อยลงทุกทีส่วนหนึ่งมาจากการจับ