Category: Fishing Resource News

ความสำคัญของทรัพยากรประมงทางน้ำ

resource-

ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อได้ว่าน่าท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว เนื่องจากความงดงามทั้งสถานที่และวัฒนธรรมของคนในประเทศ อีกทั้งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น้ำตก ภูเขา ป่าไม้ ทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยมมากที่สุดอันหนึ่งก็คือ ทะเลนั่นเอง โดยเฉพาะทะเลทางภาคใต้ที่ยังคงความสมบูรณ์และงดงามเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะนำเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศแต่ก็มีผลเสียคือสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรประมง ที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางท้องทะเลอีกด้วย วันนี้ เรามีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรประมงมาฝากเพื่อจะได้ศึกษากันว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และเราควรรักษาทรัพยากรประมงให้คงไว้ได้อย่างไร ทรัพยากรประมง หมายถึง สิ่งที่เป็นผลผลิตจากน้ำหรือท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำ พืชน้ำ รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากทั้งสัตว์น้ำและพืชน้ำ สัตว์น้ำ เช่น ปลาหมึก ปู ปลา กุ้ง หอย เต่า แมงกะพรุน เป็นต้น พืชน้ำ เช่น สาหร่าย ปะการัง ส่วนสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ เช่น เปลือกหอย ไข่มุก เป็นต้น ความสำคัญของทรัพยากรประมงนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากชาวประมงจะนำมากินมาใช้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของครอบครัวแล้ว ยังนำมาค้าขายแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้หลัก จากธุรกิจเล็ก เช่น การค้าขายอาหารทะเลทั้งปลีกและส่ง จนถึงอุตสาหกรรมการส่งออกเลยก็มี เช่น การแปรรูปอาหารทะเลเพื่อส่งออก การแช่แข็งสัตว์น้ำต่างๆ […]

ความเป็นไปของอุตสาหกรรมประมงในปัจจุบัน

fishing_

อุตสาหกรรมการประมง ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากทั้งในภาคของเศรษฐกิจในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่น จังหวัด รวมไปจนถึงระดับประเทศ มนุษย์เราจำเป็นต้องนานอาหาร ซึ่งแหล่งอาการของเรานั้นก็มีอยู่หลายแหล่งมากและที่สำคัญมากก็คืออาหารทะเลนั่นเอง ถือว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่อดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบันนี้อาหารทะเลก็ยังได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด หรือจะเป็นอาหารแปรรูป จนทำให้รายได้หลักๆ ของประเทศของเราก็มาจากการอุตสาหกรรมการประมงนี่เอง การประมงนั้นไม่ว่าประเทศใดในโลกก็สามารถทำได้ บางประเทศไม่ได้มีพื้นที่เหมาะสมที่จะทำการประมง บางประเทศไม่ได้มีพื้นที่ติดทะเล ประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีความโชคดีอย่างมาก เพราะประเทศของเรามีพื้นที่ติดทะเลอยู่หลายแห่ง  นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ สถานที่เหล่านี้ช่วยให้ประเทศของเรามีอุตสาหกรรมทางทะเลเกิดขึ้นหรือเราเรียกว่าอุตสาหกรรมประมงนั่นเอง อุตสาหกรรมประมงในปัจจุบันนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งในด้านของการให้อุปกรณ์ ทั้งในด้านของการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดแช่แข็ง หรือจะเป็นอาหารแปรรูป รวมไปจนถึงอาหารกระป๋องด้วย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญในรายได้ของประเทศ เพราะความเจริญก้าวหน้า ความหลากหลายของสินค้า มีส่วนช่วยให้ประเทศของเรานั้นมีช่องทางในการส่งออกมากขึ้น แถมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากประเทศของเราก็ยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ทั่วโลกต่างยอมรับในจุดนี้ด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่ได้จากอุตสาหกรรมประมงของประเทศเรา มักจะส่งไปออกไปยังตลาดยุโรป โดยอุตสาหกรรมประมงประเทศของเรามีศักยภาพในการผลิตได้ถึง 3 ล้านเมตริกตันต่อปีเลยทีเดียว โดยมีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 8.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สิ่งที่น่าภูมิใจในอุตสาหกรรมประมงของไทยเราก็คือ การส่งออกไปยังตลาดยุโรปนี่เอง ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก ไม่ใช่ว่าประเทศใดก็สามารถที่จะส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้ ตลาดยุโรปถือเป็นตลาดที่ถึงแม้ว่าจะมีกำลังซื้อสูงก็จริง ยุโรปเองก็มีหลายประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเล แล้วสามารถที่จะอาหารทะเลได้ ราคาก็น่าจะต่ำกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ในส่วนของมาตรฐานอาหารนำเข้าของตลาดยุโรปก็ยังมีความเป็นมาตรฐานสูงมาก แถมยังมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากอีกต่างหาก จึงทำให้ในหลายประเทศเสียโอกาสในตรงนี้ไป แต่ไม่ใช่ประเทศไทย เพราะอุตสาหกรรมประมงของไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากพอที่จะผ่านด่านยากๆ เหล่านี้ไปได้ […]

ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ประมง

fishing

ก่อนอื่นที่เราจะทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตต่างๆ ที่เราได้จากการประมงนั้นมีความสำคัญอย่างไร เราต้องทราบก่อนว่า การประมงนั้นคืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับเรา ไม่ว่าจะประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามการประมงถือว่าเป็นอีกสาขาอาชีพหนึ่ง ที่มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็ม อย่างทะเลก็ตาม โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีหลายเขตจังหวัดที่มีเขตแดนติดต่อกับทะเล การประมงจึงมีส่วนช่วยให้คนในพื้นที่นั้นมีอาหารทะเลทานกันและเมื่อทานไม่หมดก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนหรือการค้าขึ้นนั่นเอง จนการประมงกลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับในพื้นที่นั้นๆ ได้มาก จนบางรายก็สามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วย ดังนั้นจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าการประมงนั้นมีความสำคัญในส่วนของการเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ในส่วนของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากประมงส่วนใหญ่ในประเทศไทยของเรามักจะเป็นสัตว์ทะเลอย่างปลาทู นอกจากนี้ประเทศไทยของเรายังอยู่ 1 ใน 10 อันดับประเทศที่สามารรถผลิตอาหารทะเลได้มากที่สุดในโลก  โดยในแต่ละปีเราสามารถที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการประมงได้ถึง 3.7 ล้านตันต่อปี ทำให้ผลผลิตจากน่านน้ำของไทยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้ รวมถึงการจ้างงานของคนไทย เพระว่าผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศเรานั้นจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สามรถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้จำนวนมาก ส่วนสินค้าที่สำคัญได้แก่ กุ้งสดแช่แข็ง ปลาหมึกสดแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง รวมไปจนถึงสัตว์น้ำชนิดอื่น นอกจากนี้การประมงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ เพราะว่าเรือคือพาหนะที่จะทำให้เรานั้นไปทำการประมงกลางท้องทะเลได้ นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นอย่าง อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  นอกจากอาหารสดที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญแล้ว อาหารทะเลกระป๋องเองก็มีมูลค่าส่งออกถึงหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งหากนำสินค้าส่งออกของไทยทุกอย่างมาเปรียบเทียบกันอาหารกระป๋องถือว่าเป็นรายการสินค้าที่ติดอันดับ 1 ใน 20 สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดของไทย จากหลายสิ่งที่กล่าวในข้างต้นก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ว่าการประมงนั้นมีส่วนสำคัญอย่างไรบ้าง นอกจากความสำคัญโดยตรงอย่างการจับสัตว์ทะเลออกมาจำหน่ายหรือทานแล้ว ก็ยังมีประโยชน์หรือความสำคัญที่ได้ในทางอ้อมอย่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะนึกได้เลยว่า หากวันนี้ประเทศของเราไม่มีการประมงจะเกิดผลเสียอะไร  อย่างไรก็ตามหากเราเห็นความสำคัญตรงนี้แล้ว […]