การทำประมงที่ผิดกฎหมายมีแบบไหนบ้าง

Illegal-fishing-

สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดอยู่เสมอ นั่นคือเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปสู่ประเทศอื่น ซึ่งถ้าเรามีการทำการประมงที่ผิดกฎมากๆ จะทำให้สินค้าเราถูกคว่ำบาตรไปด้วย แต่เราสงสัยกันบ้างไหมว่ากฎหมายมีแบบไหนบ้าง

การรุกล้ำน่านน้ำ

การทำประมงนั้น ได้กำหนดไว้ เรือของรัฐไหนสัญชาติไหน จะสามารถทำการประมงได้เพียงแค่น่านน้ำของตัวเองเท่านั้น หากเรือสัญชาติใดๆ เข้าไปรุกล้ำน่านน้ำประเทศอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนน่านน้ำซึ่งเป็นการเบียดเบียนประเทศอื่น เป็นการทำประมงที่ผิดกฎด้วย

ฝ่าฝืนกฎหมาย

ประมงที่ผิดกฎหมาย หมายความถึงผิดหลักของประเทศตัวเองหรือนานๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือ เรื่องของอุปกรณ์จับปลาและคนงานบนเรือ เรื่องเหล่านี้จะมีการกำหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนหากมีใครฝ่าฝืนนั่นแสดงว่าผิด แต่หากกฎหมายบางอย่างที่เราไม่มีแต่สากลมีแสดงว่าผิดเหมือนกัน

Illegal-fishing

การไม่รายงาน

ทำประมงที่ผิดกฎหมาย ยังหมายความถึงเรื่องของการรายงานผลการประมงด้วย การทำประมงนั้นจะต้องมีการจัดทำรายงานข้อมูล รายละเอียดต่างๆต่อหน่วยงานด้านการประมงของตัวเอง หากเรือลำไหนไม่สามารถรายงานข้อมูลด้านการประมงของตัวเองได้นั้นก็แสดงว่าพวกเค้าทำผิดด้านการประมงแล้ว ที่ต้องให้มีการรายงานเพื่อควบคุมด้านการประมงไม่ให้มากเกินไปจนทำให้ทรัพยากรในทะเลหมดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเรือบางลำนั้นจับสัตว์น้ำเกินโควต้าที่ขอไว้กับทางการ การทำแบบนี้จะทำให้สัตว์น้ำหมดไปอย่างรวดเร็ว หรือเรือบางลำไปจับสัตว์น้ำในฤดูห้ามล่า ฤดูวางไข่ การทำแบบนี้เท่ากับเป็นการตัดตนไม่ให้สัตว์น้ำเติบโต ส่งผลต่อจำนวนสัตว์น้ำและระบบนิเวศของท้องทะเลในระยะยาว

การขัดขืนการทำงาน

การทำประมง อาจจะต้องเจอการตรวจสอบหรือเข้าตรวจค้นจากเรือของทางรัฐบาล เป็นกลางทะเลหรือบนชายฝั่ง แน่นอนว่าหากเราบริสุทธิ์ใจก็ไม่มีอะไรต้องกลัว ก็ปล่อยให้ตรวจสอบค้นได้ตามต้องการ แต่เรือบางลำไม่เป็นแบบนั้น เวลาเห็นเจ้าหน้าที่มาจะมีการขัดขืน ขับเรือหนี การทำแบบนี้มีพิรุธและยังเป็นการทำผิดกฎหมายการประมงด้วยในเรื่องของการขัดขืนการทำงานของเจ้าหน้าที่ การตั้งข้อบังคับเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ถูกจับมากจนเกินความจำเป็นนั่นเอง