การทำประมงอย่างยั่งยืน

Sustainable-fishing

อาชีพประมงถือเป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญมากๆ ของประเทศไทยเนื่องจากบ้านเรามีแหล่งน้ำจำนวนมากสำหรับการให้คนเหล่านี้สามารถหาเลี้ยงชีวิตของตนเองได้อย่างไม่ยากลำบาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตคือคนทำประมงมักไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการทำประมงอย่างยั่งยืนจนทำให้สัตว์น้ำหลายชนดกลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์เต็มที ดังนั้นหากต้องการให้ประเทศของเรายังคงมีสัตว์น้ำหลากชนิดไว้หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนกันต่อไปจึงจำเป็นต้องรู้จักการทำประมงอย่างยั่งยืนSustainable-fishing-pic

อย่างที่รู้กันว่าทุกวันนี้สัตว์น้ำที่เคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดมีอัตราการเติบโตน้อยลงทุกทีส่วนหนึ่งมาจากการจับสัตว์น้ำด้วยรูปแบบของความเป็นอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น พูดง่ายๆ คือมีการนำเอาเครื่องมือเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทำประมงเพื่อจับสัตว์น้ำเหล่านี้ให้ได้ปริมาณเยอะที่สุด ในระยะเวลารวดเร็วที่สุด ต่อให้เป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยจึงไม่สามารถรอดพ้นเงื้อมมือของการถูกจับดังกล่าวได้ คราวนี้ลองคิดกันเล่นๆ ว่าเมื่อลูกปลาที่ควรจะเติบโตกลายเป็นปลาใหญ่ในอนาคตเพื่อผสมพันธุ์ วางไข่กันต่อไปไม่มี จึงไม่แปลกหากปลาเหล่านั้นค่อยๆ ทยอยสูญพันธุ์จากฝีมือของมนุษย์ การนำเอาวิธีทำประมงอย่างยั่งยืนมาใช้จึงถือเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยพลิกฟื้นบรรดาสัตว์ในท้องทะเลให้กลับมามีจำนวนมากเหมือนเดิม

อย่างแรกเลยคือผู้ทำประมงทุกคนควรมีการต่อต้านการทำประมงประเภทผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจับปลาที่ไม่ได้ขนาดขึ้นมาจากในน้ำแล้วมีการนำไปขายต่อ การใช้สารเคมีหรือปล่อยของเสียลงสู่ทะเล แม่น้ำต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องผิดกฎหมายและยังทำให้เกิดการลดจำนวนของพวกสัตว์น้ำอย่างรวดเร็วอีกด้วย หากชาวประมงพบเห็นการกระทำแบบนี้ควรมีการต่อต้าน เช่น แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจัดการจะทำให้ทุกๆ คนสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างปกติสุข

อีกวิธีต่อมาคือลองนำแนวคิดจากต่างประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในด้านการทำประมงอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับบ้านเราดู เรื่องของสัตว์น้ำบ้านเราไม่เป็นรองใครแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่เราเองไม่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มากพอส่งผลให้บรรดาสัตว์ทะเลหรือสัตว์น้ำต้องล้มหายตายจากแบบไม่ทันตั้งตัวใดๆ ก็มีให้เห็นเยอะ

สุดท้ายนี้การทำประมงยั่งยืนเป็นสิ่งที่ชาวประมงทุกคนจำเป็นต้องคิดเอาไว้ในใจอยู่เสมอ จริงแล้วไม่ใช่แค่ตัวของชาวประมงเองที่จะได้รับประโยชน์เท่านั้นแต่ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์จากการกระทำแบบนี้ตามไปด้วยเช่นกัน