การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง คือ

Coastal-culture

การทำประมงในอดีตเรามักคิดว่าคือการออกไปในท้องทะเลหรือกลางแม่น้ำต่างๆ เพื่อหาสัตว์ทะเลนานาชนิดกลับมาสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จริงแล้วมันก็ถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดอาจด้วยในอดีตยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าอะไรมากมายนักการประมงดังกล่าวจึงเป็นความเข้าใจของทุกคน แต่พอเวลาผ่านไปการศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการทำประมงก็มีมากขึ้นจนเราเริ่มได้ยินคำศัพท์แปลกๆ ของการประกอบอาชีพนี้อย่างคำว่า การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ก็เป็นอีกวิธีทำประมงที่หลายคนอาจยังไม่รู้ แล้วการทำแบบนี้คืออะไรกันแน่

Coastal-culture-pic

ก่อนอื่นต้องขอย้อนความกันเล็กน้อยในอดีตประเทศไทยเรานิยมทำประมงน้ำจืด อีกทั้งยังต้องการดูแลรักษาสัตว์น้ำให้มีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน นั่นทำให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาจยังไม่ใช่แนวทางที่ดีมากนักอาจด้วยสัตว์น้ำในยุคก่อนราว 60 กว่าปีที่แล้วยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากในบ้านเรา อย่างไรก็ตามด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้ระยะเวลาไม่นานนักก็เริ่มมีการแนะนำให้เพาะเลี้ยงด้วยกระชัง ส่งผลให้บรรดาเกษตรกรต่างมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเยอะ กระทั่งเริ่มมีการทดลองนำเอาพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่ยังเป็นลูกมาทดลองเลี้ยงพร้อมค้นคว้าหาวิธีต่างๆ เพื่อทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อีกทั้งยังรวมถึงการปรับปรุง การพัฒนาแหล่งน้ำและพันธุ์สัตว์น้ำให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถาวร นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

สรุปแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การเพาะเลี้ยงชายฝั่งหมายถึงการนำเอาสัตว์น้ำต่างๆ มาเพาะเลี้ยงในบริเวณชายฝั่งเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่ทำ ไม่จำเป็นต้องออกไปหาสัตว์น้ำในท้องทะเลอีกต่อไป ซึ่งการประมงชายฝั่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่พอสมควรจึงจะช่วยสร้างรายได้แบบจริงจัง ยกตัวอย่างการเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่คุ้นเคยกันก็เช่น การเลี้ยงปลาในกะชัง, การเลี้ยงห้องในกะชัง เป็นต้น จุดเด่นของการเพาะเลี้ยงแบบนี้คือสัตว์น้ำจะคิดว่าเป็นที่อยู่ของพวกมันและมีขนาดใหญ่ ขายได้ราคาดี แถมสะดวกต่อการควบคุมดูแลรักษา

ไม่ว่าจะเป็นการทำประมงประเภทไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้จักเรียนรู้พร้อมศึกษาการทำต่างอย่างเคร่งครัด หากใครมีฝีมือหรือมีแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับการทำประมงเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้อีกไกลโพ้นแน่นอน การเพาะเลี้ยงชายฝั่งก็ถือเป็นอีกรูปแบบการประมงที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยออกเรือไปในท้องทะเลอันแสนอันตรายเพียงแค่เราเรียนรู้พร้อมทั้งนำเอาวิวัฒนาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ก็สามารถสร้างรายได้แบบง่ายๆ ได้แล้ว ใครกำลังมีแนวคิดดีๆ แบบนี้อยู่การลองสัมผัสด้วยตนเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลก