ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ประมง

fishing

ก่อนอื่นที่เราจะทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตต่างๆ ที่เราได้จากการประมงนั้นมีความสำคัญอย่างไร เราต้องทราบก่อนว่า การประมงนั้นคืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับเรา ไม่ว่าจะประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามการประมงถือว่าเป็นอีกสาขาอาชีพหนึ่ง ที่มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ

จืดหรือน้ำเค็ม อย่างทะเลก็ตาม โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีหลายเขตจังหวัดที่มีเขตแดนติดต่อกับทะเล การประมงจึงมีส่วนช่วยให้คนในพื้นที่นั้นมีอาหารทะเลทานกันและเมื่อทานไม่หมดก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนหรือการค้าขึ้นนั่นเอง จนการประมงกลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับในพื้นที่นั้นๆ ได้มาก จนบางรายก็สามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วย ดังนั้นจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าการประมงนั้นมีความสำคัญในส่วนของการเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่

ในส่วนของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากประมงส่วนใหญ่ในประเทศไทยของเรามักจะเป็นสัตว์ทะเลอย่างปลาทู นอกจากนี้ประเทศไทยของเรายังอยู่ 1 ใน 10 อันดับประเทศที่สามารรถผลิตอาหารทะเลได้มากที่สุดในโลก  โดยในแต่ละปีเราสามารถที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการประมงได้ถึง 3.7 ล้านตันต่อปี ทำให้ผลผลิตจากน่านน้ำของไทยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้ รวมถึงการจ้างงานของคนไทย เพระว่าผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศเรานั้นจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สามรถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้จำนวนมาก ส่วนสินค้าที่สำคัญได้แก่ กุ้งสดแช่แข็ง ปลาหมึกสดแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง รวมไปจนถึงสัตว์น้ำชนิดอื่น

fishing-

นอกจากนี้การประมงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ เพราะว่าเรือคือพาหนะที่จะทำให้เรานั้นไปทำการประมงกลางท้องทะเลได้ นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นอย่าง อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  นอกจากอาหารสดที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญแล้ว อาหารทะเลกระป๋องเองก็มีมูลค่าส่งออกถึงหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งหากนำสินค้าส่งออกของไทยทุกอย่างมาเปรียบเทียบกันอาหารกระป๋องถือว่าเป็นรายการสินค้าที่ติดอันดับ 1 ใน 20 สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดของไทย

จากหลายสิ่งที่กล่าวในข้างต้นก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ว่าการประมงนั้นมีส่วนสำคัญอย่างไรบ้าง นอกจากความสำคัญโดยตรงอย่างการจับสัตว์ทะเลออกมาจำหน่ายหรือทานแล้ว ก็ยังมีประโยชน์หรือความสำคัญที่ได้ในทางอ้อมอย่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะนึกได้เลยว่า หากวันนี้ประเทศของเราไม่มีการประมงจะเกิดผลเสียอะไร  อย่างไรก็ตามหากเราเห็นความสำคัญตรงนี้แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะรักษาการประมงหรืออาชีพนี้ให้อยู่คู่กับประเทศของเราไปนานๆ เราจะต้องมีวินัย ปฏิบัติตามกฎในการประมงด้วย ซึ่งกฎส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับข้อบังคับในการจับสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่สัตว์น้ำวางไข่หรือบริเวณที่สงวนก็ตาม