อนาคตประมงไทย กับความสำคัญของ IUU Fishing

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุตสาหกรรมการประมงของไทยมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศมากแค่ไหน เพราะการประมงไทยมีมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท ในแต่ละปีมีการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปมากกว่า 3 ล้านตัน รวมถึงสินค้าประมงอื่นๆ จนกระทั่งเราต้องเจอกับตอเมื่อทางสหภาพยุโรปแจกใบเหลืองให้กับไทย เพื่อเป็นการเตือนให้แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางรัฐบาลพยายามแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ เพราะหากไม่รีบแก้ไขโดยเร็ว มีความเสี่ยงที่สหภาพยุโรปจะยุติการนำเข้าส่งออกสินค้าทางประมงของประเทศไทย หากมันเกิดขึ้นจริงจะทำให้ประเทศของเราเสียหายหนักอย่างแน่นอน

news-IUU-Fishing-site

อะไรคือ IUU Fishing

Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU) เป็นกิจกรรมการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้แจ้งต่อผู้มีอำนาจในพื้นที่ การทำประมงแบบ IUU เกิดขึ้นในทุกประเทศ และในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงอันดับต้นๆ มันเกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมตั้งแต่ขั้นตอนของการจับ และการนำปลาไปจำหน่าย บางครั้งมันอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผิดต่อมีดังต่อไปนี้

1.การทำประมงผิดกฎหมาย ดำเนินการโดยเรือในประเทศหรือต่างประเทศ ในน่านน้ำภายใต้เขตอำนาจของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ ถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ

2.การทำประมงที่ไม่ได้รายงานต่อพื้นที่ ซึ่งผู้ที่ออกหาปลาโดยไม่ได้รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ

3.การประมงที่ขาดการควบคุม ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค ซึ่งไม่ได้รายงานหรือได้รับรายงานไม่ถูกต้อง ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนกระบวนการรายงานขององค์กรนั้น

ประเทศไทยจำเป็นจะต้องแก้ไข IUU Fishing ให้ได้โดยเร็ว เพราะไม่งั้นมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลค่าการส่งออกกว่าแสนล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานคนไทย และต่างด้าวกว่าหลายแสนราย ผู้ประกอบการทั้งหลาย เช่น ชาวประมง ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการประมง หรือผู้ส่งออกสินค้าอาหารทะเล และแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวบ้านที่มีอาชีพการทำประมง

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะรัฐบาลจะพยายามหาทางออกให้แก่ปัญหานี้ แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่หลายอย่าง ส่งผลให้สินค้าอาหารทะเลมีราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการหลายรายถึงกับล้มละลายเพราะไม่สามารถประคองสถานะทางการเงินเอาไว้ได้ ในตอนนี้ก็ยังไม่มีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม ในอนาคตก็ยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่ารัฐบาลจะออกมาใช้วิธีไหนที่จะช่วยฟื้นฟูการประมงไทยให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติอีกครั้ง