ความเป็นไปของอุตสาหกรรมประมงในปัจจุบัน

fishing_

อุตสาหกรรมการประมง ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากทั้งในภาคของเศรษฐกิจในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่น จังหวัด รวมไปจนถึงระดับประเทศ มนุษย์เราจำเป็นต้องนานอาหาร ซึ่งแหล่งอาการของเรานั้นก็มีอยู่หลายแหล่งมากและที่สำคัญมากก็คืออาหารทะเลนั่นเอง ถือว่าเป็นอาหาร

ที่ได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่อดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบันนี้อาหารทะเลก็ยังได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด หรือจะเป็นอาหารแปรรูป จนทำให้รายได้หลักๆ ของประเทศของเราก็มาจากการอุตสาหกรรมการประมงนี่เอง การประมงนั้นไม่ว่าประเทศใดในโลกก็สามารถทำได้ บางประเทศไม่ได้มีพื้นที่เหมาะสมที่จะทำการประมง บางประเทศไม่ได้มีพื้นที่ติดทะเล ประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีความโชคดีอย่างมาก เพราะประเทศของเรามีพื้นที่ติดทะเลอยู่หลายแห่ง  นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ สถานที่เหล่านี้ช่วยให้ประเทศของเรามีอุตสาหกรรมทางทะเลเกิดขึ้นหรือเราเรียกว่าอุตสาหกรรมประมงนั่นเอง

fishings

อุตสาหกรรมประมงในปัจจุบันนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งในด้านของการให้อุปกรณ์ ทั้งในด้านของการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดแช่แข็ง หรือจะเป็นอาหารแปรรูป รวมไปจนถึงอาหารกระป๋องด้วย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญในรายได้ของประเทศ เพราะความเจริญก้าวหน้า ความหลากหลายของสินค้า มีส่วนช่วยให้ประเทศของเรานั้นมีช่องทางในการส่งออกมากขึ้น แถมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากประเทศของเราก็ยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ทั่วโลกต่างยอมรับในจุดนี้ด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่ได้จากอุตสาหกรรมประมงของประเทศเรา มักจะส่งไปออกไปยังตลาดยุโรป โดยอุตสาหกรรมประมงประเทศของเรามีศักยภาพในการผลิตได้ถึง 3 ล้านเมตริกตันต่อปีเลยทีเดียว โดยมีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 8.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สิ่งที่น่าภูมิใจในอุตสาหกรรมประมงของไทยเราก็คือ การส่งออกไปยังตลาดยุโรปนี่เอง ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก ไม่ใช่ว่าประเทศใดก็สามารถที่จะส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้ ตลาดยุโรปถือเป็นตลาดที่ถึงแม้ว่าจะมีกำลังซื้อสูงก็จริง ยุโรปเองก็มีหลายประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเล แล้วสามารถที่จะอาหารทะเลได้ ราคาก็น่าจะต่ำกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ในส่วนของมาตรฐานอาหารนำเข้าของตลาดยุโรปก็ยังมีความเป็นมาตรฐานสูงมาก แถมยังมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากอีกต่างหาก จึงทำให้ในหลายประเทศเสียโอกาสในตรงนี้ไป แต่ไม่ใช่ประเทศไทย เพราะอุตสาหกรรมประมงของไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากพอที่จะผ่านด่านยากๆ เหล่านี้ไปได้ จนกระทั่งตอนนี้อุตสาหกรรมประมงของไทยก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแล้ว