ทรัพยากรประมงน้ำจืดของไทยมีอะไรกันบ้าง

ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสมบูรณ์มากมายทั้งป่าไม้ และผืนน้ำ ดั่งคำว่าทรัพย์ในดิน สินในน้ำนั่นเอง ไม่เพียงแค่นั้นประเทศไทยยังมีการทำประมงในน้ำหลากหลายรูปแบบด้วย ไม่ว่าจะเป็นประมงน้ำเค็ม ประมงน้ำจืด ประมงน้ำกร่อยอีกต่างหาก เรามาดูกันว่าประมงน้ำจืดในประเทศไทยมีอะไรบ้าง มีที่ไหนบ้าง เอาไว้เป็นเกร็ดความรู้สนุกๆ กัน

ประมงน้ำจืดคืออะไร

การทำประมงน้ำจืดในบ้านเรา หมายถึง การทำประมงน้ำจืดตามแหล่งน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจจะเป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ เหล่านี้เป็นต้น การทำประมงน้ำจืดจัดว่าเป็นการประมงชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศได้ เนื่องจากเป็นการประมงที่สามารถจัดทำได้ในพื้นที่จำกัด สามารถเลือกสายพันธุ์ปลาได้ด้วยตัวเอง นับว่าเป็นการทำประมงที่มีอิสระในการบริหารจัดการค่อนข้างมาก

 

ประเภทของประมงน้ำจืด

ประมงน้ำจืด มีความโดดเด่นกว่าประมงน้ำเค็มตรงที่ว่า มันมีความหลากหลายกว่า ประเภทของประมงน้ำจืดมีสองแบบคือ การทำประมงน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ การจับปลาตามห้วยหนอง คลอง บึง แม่น้ำ หรือ เขื่อนเป็นต้น สองการทำประมงน้ำจืดจากแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นด้วยการขุดบ่อเลี้ยงปลา สร้างบ่อซีเมนต์ ประเภทนี้รวมถึงการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติมาทำประมงน้ำจืดอย่างการเลี้ยงปลาในกระชังอีกด้วย หรือจะเป็นการเลี้ยงปลากัดในขวด เพื่อสวยงามหรือเพื่อต่อสู้ ก็นับว่าเป็นประมงน้ำจืดเหมือนกัน

สัตว์น้ำจืดที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

มาดูกันเรื่องสัตว์น้ำที่ทำการประมงน้ำจืดบ้าง สัตว์พวกนี้จัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญไม่แพ้สัตว์บก หรือ สัตว์ทะเลเลยก็ว่าได้ เชื่อว่าพูดไปเราต้องรู้จักอย่างแน่นอน เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาไน ปลาสลิด ปลาไหล และกุ้งก้ามกราม โดยเฉพาะกุ้งนี้บอกได้ว่าประมงน้ำจืดไทยไม่แพ้ใครในโลก กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เพาะเลี้ยงทำประมงจนกลายเป็นสัตว์ประมงน้ำจืด ส่งออกไปต่างประเทศสร้างรายได้ให้เยอะมาก ไม่เพียงแค่นั้นตอนนี้ประมงไทยยังพัฒนาทำสัตว์น้ำอื่นอย่างเช่น หอย แมงกะพรุน ด้วย

ประมงน้ำจืดกับวัฒนธรรม

ประมงน้ำจืดไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพเท่านั้น มันยังแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่อีกด้วย การประมงจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การใช้เครื่องมือจับปลาอย่างหลังถือว่าเป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น เบ็ด อวน แหและอีกมากมาย จะบอกว่าประมงน้ำจืดมีผลต่อวัฒนธรรมก็ไม่ผิดนัก ดังนั้นประมงน้ำจืดจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย