หน่วยงานสำคัญในการจัดการปัญหา IUU Fishing

IUU_Fishing

ปัญหาสำคัญของประมงไทยตอนนี้ เชื่อว่าคงเป็นที่ไทยได้รับใบเหลืองจาก IUU Fishing ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนไม่ดีเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าจากท้องทะเลไทย อาจจะโดนแบนได้เลยหากไม่มีการแก้ไขตรงนี้ ทีนี้ใครบ้างจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา IUU Fishing

มาตรการสำหรับรัฐเจ้าของธง

เริ่มกันที่รัฐเจ้าของธง หรือ เจ้าของพื้นที่ เจ้าของน่านน้ำเปิดให้ชาวประมงเข้าไปทำการประมง ต้องมีการวางมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลย ซึ่งมาตรการสำคัญต้องทำเลยได้แก่เรื่องของการจัดทำข้อมูล การขึ้นทะเบียนเรือทั้งหมดที่จะเข้าไปในทะเลเพื่อทำการประมง ไม่ว่าจะเป็นเรือแบบไหนก็ตาม รวมถึงเรือสนับสนุนการจับปลาอย่าง เรือส่งเสบียง เรือขนส่งเชื้อเพลิง(น้ำมัน) หรือ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เรือพวกนี้ต้องขึ้นทะเบียนทำข้อมูลให้เรียบร้อย สองทางการจะต้องเชื่อมั่นว่าสามารถควบคุมเรือประมงขึ้นทะเบียนไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ สามต้องมีการบังคับใช้เครื่องมือเพื่อควบคุมอย่างจริงจังด้วย ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ การเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้หากรัฐเจ้าของธงมีการควบคุมอย่างเป็นระบบก็จะทำให้เกิดการละเมิดกฎหมายได้ยากขึ้น

IUU-Fishing_

มาตรการสำหรับรัฐเจ้าของท่าเรือ

ท่าเรือนั้นถือว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของประเทศนั้น นั่นทำให้ท่าเรือมีสิทธิ์ขาดในการบริหารจัดการและตัดสินบางอย่างได้เลย ท่าเรือต้องมีการวางมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้มาเกิดขึ้นที่ท่าเรือตัวเอง มาตรการสำคัญเลยคือการไม่อนุญาตให้เรือดูน่าสงสัยเข้าเทียบท่า หรือหากต้องให้เรือเข้าเทียบท่าจริงๆ ต้องให้เรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือ การทำประมง และเรื่องอื่นให้ชัดเจนก่อนไม่งั้นไม่รับเทียบท่า นอกจากนั้นต้องเอาข้อมูลนั้นไปตรวจสอบและส่งหน่วยงานที่สูงขึ้นก่อน เพื่อเช็คว่าถูกต้องมีประวัติไม่ดีหรือไม่ รวมถึงห้ามเข้าไปช่วยเหลืออื่นๆ อย่างเช่นส่งเสบียงหรืออื่นๆ เด็ดขาด เพราะมันอาจจะเป็นการส่อพฤติกรรมว่าช่วยเหลือและเกี่ยวข้องได้

มาตรการรัฐชายฝั่ง

รัฐชายฝั่งถือว่าเป็นหน่วยงานอยู่ใกล้กับพื้นที่ประมง อยู่ใกล้กับชาวประมง และเป็นจุดเสี่ยงที่สุด นั่นทำให้หน่วยงานรัฐชายฝั่งต้องมีมาตรการและการบังคับใช้ให้เข้มข้นเพื่อให้ปัญหา IUU ลดลงเร็ว มาตรการที่สำคัญของรัฐชายฝั่งตัวอย่างเช่น ควรตรวจสอบเรือ และหลีกเลี่ยงเรือมีประวัติไม่ดีด้าน IUU มาก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก แต่หากจะต้องจดทะเบียนต้องแจ้งไปยังรัฐเจ้าของเรือธงเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง สองเป็นเรื่องการถ่ายโอนสัตว์น้ำควรบังคับและหาสถานที่ขนย้ายที่ท่าเรือไว้ให้พวกเค้า เพื่อป้องกันการถ่ายโอนสัตว์น้ำกลางทะเลซึ่งทำให้ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้ หากหน่วยงานทั้ง 3 ส่วนช่วยกันก็จะทำให้การได้ใบเหลืองจาก IUU หมดลงแน่นอน