เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างมันคือ

Fishing-gear

การทำประมงจัดว่าเป็นการทำเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่เดิมจะทำประมงในระดับพื้นบ้านไม่ไกลจากชายฝั่งเท่าไร แต่เดี๋ยวนี้การทำประมงเป็นไปในแบบทุนนิยม ทำเพื่อการค้าขาย เลยทำให้ต้องมีการจับสัตว์น้ำให้ได้มากสุดในแต่ละครั้ง จนทำให้เกิดเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง

Fishing-gear-pic

เครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง

เครื่องมือประมงสมัยก่อน มักจะเป็นการจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น มีบ้างที่จับมาเพื่อการค้าแต่ไม่มากเท่าไร เนื่องจากเทคโนโลยีและการลงทุนไม่มากนัก แต่เดี๋ยวนี้มีการลงทุนมากขึ้นทำให้เกิดการสร้างเครื่องมือประมงแบบทำลายล้างซึ่งหมายถึง เครื่องมือประมงที่จับสัตว์น้ำทีละมากๆ มากเสียจนทำให้จำนวนสัตว์น้ำในท้องทะเลและมหาสมุทรน้อยลงจนเติบโตไม่ทัน บางชนิดอาจจะสูญพันธ์ได้เลย หรือบางครั้งจับสัตว์น้ำที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นมาด้วย เช่น เต่าทะเล รูปแบบเครื่องมือประมงแบบทำลายล้างได้แก่

เรืออวนลาก

เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างอย่างแรก นั่นคือ เรืออวนลาก เรืออวนลากจะมีลักษณะเหมือนเรือทั่วไป แต่จะแตกต่างตรงที่เครื่องมือของเค้าจะใช้อวนขนาดใหญ่มาก ตาอวนก็จะมีขนาดเล็ก วิธีการจับก็คือ ลากอวนลงไปในทะเลจากนั้นก็กวาดสัตว์น้ำในท้องทะเลเข้าอวนไป บางคนทำมากกว่านั้นคือใช้วิธีลากอวนคู่ เอาอวนผูกไว้กับเรือทั้งสองลำ จากนั้นก็ลากกวาดยาวไปเรื่อยจนกว่าจะเต็ม วิธีการลากอวนแบบนี้จะทำให้ได้สัตว์น้ำขนาดเล็กกับสัตว์น้ำชนิดอื่นมาด้วยแบบไม่ต้องการ

เรืออวนรุน เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างอย่างนี้ จะคล้ายกับเรืออวนลากแต่เปลี่ยนวิธีการมาเป็นการขุดหน้าดิน(ใช้เสาค้ำหน้าดิน)เพื่อดักจับสัตว์น้ำทะเลที่อยู่ในบริเวณน้ำตื้น อย่างเช่น กุ้ง เคย ปลาหมึก ปลากะตัก แต่การลากยาวแบบนี้จะทำให้ไปดักสัตว์น้ำชนิดอื่นมาด้วย เรืออวนรุนจะพบได้ในเขตทะเลน้ำลึกไม่เกิน 15 เมตร

เรืออวนล้อม

เรือใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง แบบต่อไป เรียกว่า เรืออวนล้อม เรือแบบนี้จะนำใช้ดักจับปลากระตักมากกว่า วิธีการของพวกเค้าคือ จะมีการติดตั้งแสงไฟเพื่อล่อปลาในตอนกลางคืน จากนั้นก็ปล่อยอวนขนาดใหญ่เพื่อล้อมจับปลากระตักพร้อมกันทีเดียว ลักษณะของอวนที่ใช้จะมีทั้งแบบอวนยก (คล้ายกับช้อนตักปลากขนาดใหญ่) หรือจะเป็นอวนครอบ (อวนมุ้ง)

เรือคราดหอยลาย

เครื่องมือทำประมงแบบทำลายล้างรุ่นนี้ ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับชาวประมงพื้นบ้านอย่างมาก นั่นคือ เรือคราดหอยลาย เรือแบบนี้จะทำการขูดหน้าดินเพื่อดักจับหอยขึ้นมา ผลก็คือ ทำให้หน้าดินขุดขึ้นมาด้วย น้ำก็จะขุ่น เกิดตะกอนในน้ำ ทำให้สัตว์น้ำอยู่ไม่ได้ ตายและลดจำนวนลงในที่สุด ก็ต้องมาดูกันว่า เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างเหล่านี้ภาครัฐจะมีแนวทางจัดการอย่างไร