เทคโนโลยีการประมง คือ

Fishing-technology

ทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ แถมทุกวงการยังจำเป็นต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย แม้แต่การประมงที่เมื่อก่อนเราอาจเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้าน เป็นเรื่องของการทำมาหากินทั่วไปก็มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีการประมง แม้คำอาจฟังดูโก้หรูแต่ความหมายจริงๆ ของคำนี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น ลองมาหาคำตอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมงกันว่าคืออะไรกันแน่

Fishing-technology-photo

จะว่าไปแล้วคำๆ นี้อาจไม่ได้มีความหมายที่ตายตัวไปเสียทีเดียว เนื่องจากทั้งคำว่าเทคโนโลยีกับคำว่าประมงมีความหมายที่กว้างมากๆ ดังนั้นการจะบอกเพื่อทำความเข้าใจโดยรวมกับคำๆ นี้จึงพอสรุปได้ว่า เทคโนโลยีการประมง คือ การนำเอาเทคโนโลยี นำเอาความทันสมัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงการวิจัย ค้นหา ในด้านนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำประมงเพื่อส่งผลด้านดีกับทุกๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการนำเอาวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้กับรูปแบบของการใช้ชีวิตในด้านประมงเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย ได้ผลผลิตที่รวดเร็ว คุณภาพดี ไม่ยุ่งยาก ลำบากเหมือนกับสมัยก่อน สิ่งเหล่านี้จะถูกพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านการทดลองเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับการประมงมากที่สุด

โดยการประมงเองก็มีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกหาสัตว์น้ำ การสร้างวิวัฒนาการเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่าเป็นการนำเอาสิ่งใหม่ๆ มาปรับใช้กับชีวิตประมงได้อย่างลงตัวมากๆ ทุกวันนี้จึงเกิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมงเกิดขึ้นโดยคาดหวังอยากให้คนรุ่นใหม่นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับสิ่งที่มีอยู่ให้ออกมาดีที่สุด หลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการสอนด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ทุกๆ คนได้มีโอกาสเรียนรู้ บางคนที่บ้านทำการประมงอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปอีกยาวนาน เป็นการสร้างค่าให้กับอาชีพ ให้กับการประมงได้อย่างยั่งยืนมากๆ

จากความหมายเหล่านี้คงทำให้พอเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีการประมงกันมากขึ้นพอสมควร เชื่อว่าหากมีคนที่สนใจในด้านนี้จริงๆ การประมงของไทยย่อมสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน ขอแค่พยายามนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับ มาพัฒนา รวมถึงนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่โลกแห่งการประมง แค่นี้เมืองไทยของเราจะกลายเป็นผู้นำทางด้านประมงในทันที ในอนาคตข้างหน้าหวังว่าจะได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จากการประมงของไทยและคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาพัฒนาด้วยวิวัฒนาการยุคใหม่