Category: Fishing Resource News

เทคโนโลยีการประมง คือ

Fishing-technology

ทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ แถมทุกวงการยังจำเป็นต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย แม้แต่การประมงที่เมื่อก่อนเราอาจเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้าน เป็นเรื่องของการทำมาหากินทั่วไปก็มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือในสิ่งที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีการประมง แม้คำอาจฟังดูโก้หรูแต่ความหมายจริงๆ ของคำนี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น ลองมาหาคำตอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมงกันว่าคืออะไรกันแน่

การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง คือ

Coastal-culture

การทำประมงในอดีตเรามักคิดว่าคือการออกไปในท้องทะเลหรือกลางแม่น้ำต่างๆ เพื่อหาสัตว์ทะเลนานาชนิดกลับมาสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จริงแล้วมันก็ถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดอาจด้วยในอดีตยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าอะไรมากมายนักการประมงดังกล่าวจึงเป็นความเข้าใจของทุกคน แต่พอเวลาผ่านไปการศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการทำประมงก็มีมากขึ้นจนเราเริ่มได้ยินคำศัพท์แปลกๆ

การประมงชายฝั่ง หมายถึง

Coastal-fisheries

การทำประมองหากมองในภาพรวมก็คือการหารายได้ด้วยวิธีจับสัตว์น้ำนั่นเอง แต่จริงแล้วการทำประมงมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการทำว่าจะเป็นแบบไหน หนึ่งในประเภทของการทำประมงที่เรามักได้ยินชื่อกันบ่อยๆ ก็คือ การประมงชายฝั่ง พอได้ยินคำนี้หลายคนคงคิดว่าหมายถึงการทำประมงน้ำตื้นใกล้กับฝั่งหรือเปล่า ลองมาหาคำตอบของคำนี้กันว่าแท้จริงแล้วอะไรคือการทำประมงชายฝั่งกันแน่

การทำประมงอย่างยั่งยืน

Sustainable-fishing

อาชีพประมงถือเป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญมากๆ ของประเทศไทยเนื่องจากบ้านเรามีแหล่งน้ำจำนวนมากสำหรับการให้คนเหล่านี้สามารถหาเลี้ยงชีวิตของตนเองได้อย่างไม่ยากลำบาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตคือคนทำประมงมักไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการทำประมงอย่างยั่งยืนจนทำให้สัตว์น้ำหลายชนดกลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์เต็มที ดังนั้นหากต้องการให้ประเทศของเรายังคงมีสัตว์น้ำหลากชนิดไว้หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนกันต่อไปจึงจำเป็นต้องรู้จักการทำประมงอย่างยั่งยืน อย่างที่รู้กันว่าทุกวันนี้สัตว์น้ำที่เคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดมีอัตราการเติบโตน้อยลงทุกทีส่วนหนึ่งมาจากการจับ

ทรัพยากรประมงน้ำจืดของไทยมีอะไรกันบ้าง

ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสมบูรณ์มากมายทั้งป่าไม้ และผืนน้ำ ดั่งคำว่าทรัพย์ในดิน สินในน้ำนั่นเอง ไม่เพียงแค่นั้นประเทศไทยยังมีการทำประมงในน้ำหลากหลายรูปแบบด้วย ไม่ว่าจะเป็นประมงน้ำเค็ม ประมงน้ำจืด ประมงน้ำกร่อยอีกต่างหาก เรามาดูกันว่าประมงน้ำจืดในประเทศไทยมีอะไรบ้าง มีที่ไหนบ้าง เอาไว้เป็นเกร็ดความรู้สนุกๆ กัน ประมงน้ำจืดคืออะไร การทำประมงน้ำจืดในบ้านเรา หมายถึง การทำประมงน้ำจืดตามแหล่งน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจจะเป็นแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ เหล่านี้เป็นต้น การทำประมงน้ำจืดจัดว่าเป็นการประมงชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศได้ เนื่องจากเป็นการประมงที่สามารถจัดทำได้ในพื้นที่จำกัด สามารถเลือกสายพันธุ์ปลาได้ด้วยตัวเอง นับว่าเป็นการทำประมงที่มีอิสระในการบริหารจัดการค่อนข้างมาก ประเภทของประมงน้ำจืด ประมงน้ำจืด มีความโดดเด่นกว่าประมงน้ำเค็มตรงที่ว่า มันมีความหลากหลายกว่า ประเภทของประมงน้ำจืดมีสองแบบคือ การทำประมงน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ การจับปลาตามห้วยหนอง คลอง บึง แม่น้ำ หรือ เขื่อนเป็นต้น สองการทำประมงน้ำจืดจากแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นด้วยการขุดบ่อเลี้ยงปลา สร้างบ่อซีเมนต์ ประเภทนี้รวมถึงการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติมาทำประมงน้ำจืดอย่างการเลี้ยงปลาในกระชังอีกด้วย หรือจะเป็นการเลี้ยงปลากัดในขวด เพื่อสวยงามหรือเพื่อต่อสู้ ก็นับว่าเป็นประมงน้ำจืดเหมือนกัน สัตว์น้ำจืดที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ มาดูกันเรื่องสัตว์น้ำที่ทำการประมงน้ำจืดบ้าง สัตว์พวกนี้จัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญไม่แพ้สัตว์บก หรือ สัตว์ทะเลเลยก็ว่าได้ เชื่อว่าพูดไปเราต้องรู้จักอย่างแน่นอน เช่น ปลานิล ปลาดุก […]