IUU Fishing มีผลกระทบอะไรบ้าง

IUU-Fishing

องค์กรระหว่างประเทศ หรือสนธิสัญญา กฎบัตร ข้อตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ถือว่ามีผลอย่างมากต่อการดำเนินการต่างๆ ในประเทศไทยเรา อย่าง IUU Fishing เองก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีผลต่อการประมงของไทยมากเช่นกัน แต่เจ้า IUU Fishing มีผลกระทบอะไรต่อไทยบ้าง

ภาพลักษณ์ของประเทศ

จากการทำตามเงื่อนไขเพื่อปลดล็อค IUU Fishing เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยเอง เนื่องจากการติดปัญหาเรื่องนี้นั่นหมายถึง เป็นประเทศที่จับสัตว์น้ำอย่างไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและกฎหมายร่วมกัน แต่หากทำได้เราก็จะได้ภาพลักษณ์เรื่องของการทำประมงถูกกฎหมาย เป็นชาติที่ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดสถานการณ์เรือล้นทะเลจนอาจจะทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ได้ นอกจากนั้นเรื่องนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์เรื่องของการค้ามนุษย์แบบทางอ้อมด้วย

IUU-Fishing-

ผลการส่งออกสินค้าทะเล

เรื่องสำคัญของการทำตัวเองให้พ้นจากการจัดอันดับของ IUU Fishing นั่นคือเรื่องของการส่งออกสินค้าทางทะเล สมมุติโดนประเมินว่าเป็นใบแดงเกี่ยวกับการประมงของไทย นั่นหมายความว่า จะโดนคว่ำบาตรและกีดกันทางการค้าด้านการส่งออกสินค้าทะเลกันเลยทีเดียว ลองนึกภาพตัวเลขและเม็ดเงินหายไป หากไม่สามารถส่งออกสินค้าทะเลอย่างเช่น ปลา กุ้ง หอย ปลาหมึก และอีกมากมายได้ว่าจะเป็นอย่างไร ยังไม่รวมถึงผลกระทบลูกโซ่ด้านเศรษฐกิจ คนอาจจะต้องตกงานอีกมากมาย ซึ่งส่งผลเป็นวงกว้างจนรัฐบาลอาจจะต้องออกมาช่วยเหลืออย่างหนักก็เป็นได้ อีกทั้งหาก ได้ประเมินเป็นใบแดงแล้ว การจะแก้ไขการประเมินนั้นต้องใช้เวลานานมากเลย ยังไม่นับการโดนแบนแล้วโดนประเทศคู่แข่งแย่งตลาดไป จนต้องลงทุนอีกมากเพื่อแย่งตลาดกลับมาอีกนะ แค่คิดก็เป็นเรื่องใหญ่แล้ว

ระบบนิเวศและสัตว์น้ำ

IUU Fishing นั้นโดยเนื้อแท้แล้วสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์นั้น ไม่ทำการจับสัตว์น้ำมากเกินไป เพื่อให้ท้องทะเลได้ฟื้นตัวจากการจับสัตว์น้ำ ให้เกิดสัตว์น้ำใหม่ๆ ขึ้นมาแทนสัตว์ที่เราจับไป เพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์น้ำเอาไว้นั่นเอง หากปฏิบัติตาม IUU Fishing อย่างเข้าใจ ทรัพยากรน้ำในประเทศไทยก็คงจะไม่หมดลงไปง่ายๆ หากไม่ทำ ก็จะเป็นเราเองนั่นแหละ จะสูญเสียทรัพยากรในท้องทะเลไปตลอดกาล

การจัดระเบียบใหม่

ผลกระทบของ IUU Fishing ที่ได้ใบเหลืองมานั้น แม้จะเป็นวิกฤติ แต่มองอีกมุมหนึ่งผลกระทบของเรื่องนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะนำเรื่องนี้มาเป็นตัวตั้งในการจัดระเบียบเรื่องการประมงไทยเสียใหม่ ไล่มาตั้งแต่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมประมง ไล่มาจนถึงพี่น้องชาวประมง ที่จัดระเบียบแล้วจะทำให้การประมงของไทยยั่งยืนกว่าเดิมแน่นอน